ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Een site over Vlaamse overheidscommunicatie

Communicatie homepagina

Communicatieblog

RSS
Maandag 28 augustus

Info over communicatiebeleid, regels & richtlijnen verplaatst

Screenshot van thematisch keuzemenu op Overheid.Vlaanderen.Be/Communicatie

Deze site zal verdwijnen nog voor het jaar om is ; de artikels & commentaren worden onbeschikbaar. Ook de e-mailnieuwsbrief Communicatienieuws zal niet meer verschijnen.

De artikels over de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie en die over het communicatiebeleid e.d. werden verplaatst van Vlaanderen.be/communicatie (deze site) naar Overheid.Vlaanderen.be/communicatie ... en ze werden in dezelfde beweging geactualiseerd.


Zondag 2 april

Waarom hier minder verschijnt dan vroeger en waar u wel terecht kunt

Drie van onze LinkedIngroepen

Wegens capaciteitsproblemen en omdat deze site binnenkort verhuist naar Overheid.vlaanderen.be posten we hier minder artikels dan vroeger. We sturen dus ook het Communicatienieuws e-zine minder frequent uit.

We delen alle belangrijke & nuttige informatie ondertussen graag met u in de (gesloten) LinkedIn-groep Communicatie bij de Vlaamse overheid ... Al wie werkt bij onze overheid is welkom om daar zelf nieuws te delen, vragen te stellen en conversaties te voeren!

Via "Mijn Groepen" kunt u via het tandwieltje naast elke groep instellen of u gemaild wordt als er groepsactiviteit plaatsvond, en hoe frequent (bij elk nieuw gesprek / dagelijks / wekelijks). U kunt via het tandwieltje rechtsboven naast "Mijn groepen" ook uw groepen rangschikken en daar in de rechterkolom kiezen voor "Instellingen voor leden".

We beheren ook een aantal andere Linkedingroepen, bv. over sociale marketing & gedragsinzichten, of over participatie, cocreatie & interactieve beleidsvorming in de netwerksamenleving. Voor meer info over andere bronnen en forums, zie ook de tab "Info en abonnement" hierboven. 

En we signaleerden hier eerder al een aantal essentiële sites of nieuwsbrieven om regelmatig te raadplegen of waar u zich rechtstreeks op kunt abonneren.


Vrijdag 31 maart

Communicatiejaarverslag 2016 van de Vlaamse Regering

Overzicht van de mediaankopen in 2016 ; bron: Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering nam op 2017-03-31 akte van het Communicatiejaarverslag 2016. In het verslag staan elf interessante realisaties uit dat jaar, en een overzicht van de media-aankopen in 2016. Het staat online op www.vlaanderen.be/communicatiejaarverslag

Op 2017-04-20 is er ook een infosessie waarin zes van de elf cases worden toegelicht. Gratis maar enkel voor Vlaamse ambtenaren, inschrijvingsdeadline 2017-04-12. Programma & inschrijvingsformulier: https://overheid.vlaanderen.be/interessants-van-eigen-kweek-editie-2016 !

Hier meer over andere gratis opleidingen voor Vlaamse ambtenaren, over webtoegankelijkheid en gebruikersonderzoek, in april en mei.


Woensdag 9 november

Denk mee over de Vlaamse overheid

DenkMeeBanner voor de online bevraging van de Vlaamse overheid i.v.m. het groenboek & het nieuwe bestuursdecreet - cf. https://overheid.vlaanderen.be/denk-mee

Welke Vlaamse overheid is vandaag én morgen nodig om de uitdagingen aan te pakken? Hoe moet ze beleid maken? Hoe kan ze haar dienstverlening nog verbeteren? Hoe kan ze zich nog beter organiseren?

Na heel wat intern overleg maakte de Vlaamse overheid een groenboek met dertig voorstellen. Iedereen mag reageren. Het groenboek zelf gaat naar het Vlaams Parlement, de Strategische Adviesraden, andere adviesraden, grote middenveldorganisaties, lokale besturen ...

Om ook de stem te horen van geïnteresseerde burgers, verenigingen allerhande, en individuele werknemers van de (Vlaamse) overheid, is er ook een online bevraging over de dertig voorstellen. Die staat tot het einde van 2016 hier online. Bij de open vragen kan iedereen eigen voorstellen doen.

Alle reacties komen in een publiek verslag. Daarna moet de Vlaamse overheid bekijken welke prioriteiten ze zal leggen en welke voorstellen op welke termijn praktisch en financieel haalbaar zijn. De reacties zijn nuttig voor het nieuwe Vlaams bestuursdecreet, voor hervormingen waar we nu al mee bezig zijn, en voor nieuwe initiatieven.

Er wordt natuurlijk ook intern gecommuniceerd. En in de week van 7 november 2016 verschijnen er online banners over de bevraging op de sites van De Standaard, De Morgen, Knack en Het Laatste Nieuws.

Wilt u helpen om de bevraging mee bekend te maken? Graag! Mail dan naar denkmee@vlaanderen.be voor een kant-en-klaar tekstje en beeldmateriaal.

Meer informatie, de bevraging en het volledige groenboek vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/denk-mee.


Donderdag 22 september

Spreek, schrijf en film niet in clichés - ook niet in je eigen kanalen

 

"Ga op zoek naar het verhaal achter de clichés en werk een reportage uit die getuigt van genuanceerde beeldvorming en gelinkt is aan een of meer van deze vijf thema's:

 1. armoede
 2. gender
 3. handicap
 4. herkomst of
 5. seksuele identiteit."

Met die opdracht lanceerde het team Gelijke Kansen in Vlaanderen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid De Clichékillers - in essentie vooral een wedstrijd om studenten journalistiek aan te sporen om niet in clichés te spreken, schrijven of filmen. Uiteraard nemen niet enkel nieuwkomers in de journalistiek maar ook alle oude rotten op onze eigen redacties die tips eveneens ter harte ;-)  Lees er alles over op http://declichekillers.be/ !


Gelijke Kansen Vlaanderen is ook betrokken bij de Week van het Universal Design die plaatsvindt tussen 7 en 14 oktober 2016 - zie ook www.gelijkekansen.be/Praktisch/Campagnes.aspx ...


Terzijde : www.communicerenmetarmen.be haalde ondertussen alweer het AnySurfer label. Hoera!


Maandag 12 september

Raamovereenkomst om het merkverhaal en de huisstijl toe te passen in al uw communicatie

Nieuwe kantoorartikelen in de huisstijl - afbeelding ontleend aan http://www.ditisvlaanderen.be/nl/nieuwe-kantoorartikelen-de-huisstijl

Nieuw sinds 2016-09-12: een raamovereenkomst om het merkverhaal en de huisstijl toe te passen in al uw communicatie, onderverdeeld in vier percelen (zgn. bestellingsopdrachten):

 1. digitale en niet-digitale huisstijl
 2. maken van filmpjes
 3. maken van foto’s
 4. (her)schrijven van teksten.

Meer info hier ; op het extranet (enkel toegankelijk voor Vlaamse ambtenaren) maakten we ook een overizcht van alle raamovereenkomsten die relevant kunnen zijn voor wie bij de Vlaamse overheid in het communicatievak werkt. Voor wie daar geen toegang toe heeft, is er de Dienstencatalogus.


Woensdag 13 juli

Nieuwe normen Vlaamse overheidscommunicatie in werking vanaf 2016-07-23

Detail uit de Vlaamse Codex: art. 5 van het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie

We hadden ze eerder al aangekondigd: de nieuwe normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie.

Ondertussen zijn ze een feit. Vandaag 2016-07-13 werd het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, p. 43.925.

Het decreet treedt in werking tien dagen na die publicatiedatum - dus op 2016-07-23.

Voor de tekst van het decreet kunt u terecht in de Vlaamse Codex. We schreven ook een artikel met extra duiding dat u terugvindt via onze navigatie hierboven : Overheidscommunicatie > Communicatieregels en -richtlijnen > Normen voor overheidscommunicatie. De normen zijn nu eenvoudiger & duidelijker, o.i..

Op ons extranet (enkel toegankelijk voor Vlaamse ambtenaren) staan ook


Donderdag 7 juli

Raamovereenkomst communicatie-onderzoek

Detail uit het logo van Ipsos, de firma aan wie de raamovereenkomst voor communicatie-onderzoek werd toegewezen

Sinds 2016-07-07 kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik maken van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van pretests en effectmetingen van communicatie-initiatieven (en aanverwant communicatie-onderzoek). Het betreft een van de twee percelen van de overheidsopdracht Onderzoek voor Communicatie en Beleid.

Voor meer informatie:


Dinsdag 17 mei

Begrijpelijke rechtstaal

Detail uit de brochure voor het colloquium Begrijpelijke Rechtstaal op 2016-05-20 cf. www.pvthemis.be

Nu vrijdag 2016-05-20 organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven een (bijzonder betaalbaar) colloquium over "Begrijpelijke Rechtstaal' pdf-document (3,3 MB). De folder vermeldt behalve het programma ook deze oproep (zonder deadline): "Mail eigen voorbeelden en praktijken naar rechtstaal-2016@kuleuven.be zodat ze mee als input kunnen dienen voor het colloquium!"

Het colloquium vindt plaats op de Campus Brussel (Stormstraat 2, 1000 Brussel) van 9.30 tot 17 uur. Het wordt om 16.30 uur afgerond met een afsluitende lezing door de federale minister van Justitie. Voor het programma en het inschrijvingsformulier, zie: www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/index/view_activiteit/2863 !

Ook relevant in deze context:


Maandag 18 april

Raamovereenkomst onderzoek gedragsinzichten

“Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling” by Vladimir Menkov (2011-01-27). Full info: http://flande.rs/i4

Sinds 2016-04-18 kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik maken van de raamovereenkomst "uitvoeren van onderzoeken om inzicht te verkrijgen in drempels en hefbomen om de effectiviteit van beleid en communicatie te versterken". Voor meer informatie over de zgn. bestellingsopdracht:

Over gedragsinzichten toepassen bij de overheid bevelen we ook deze lectuur aan:

Kom mee kennisdelen in de LinkedIn groep "Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragspsychologie in de overheids- & non-profitsector" ! En save the date: 2016-09-27 am organiseren we een "interne" infosessie (enkel voor Vlaamse ambtenaren) over de raamovereenkomst en over gedragskennis.

Bron van de illustratie bij dit artikel: “Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling” van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Meer info: http://flande.rs/i4 !


Donderdag 28 januari

Kinderen in uw personeelsblad of campagne?

Detail uit de kaft van de brochure "Minderjaringen in de media" van het Kinderrechtencommissariaat (2016-01-28)

Laat u minderjaringen aan bod komen in uw personeelsblad of in het magazine dat u cosponsort? Check dan de brochure met praktische suggesties (6,4 MB) van het Kinderrechtencommissariaat, en hun modelformulier om de toestemming te regelen (412 kB). De tips van de brochure zijn:

 1. Informeer de minderjarige op zijn niveau
 2. Vraag toestemming
 3. Betrek er ouders en omgeving bij
 4. Wees voorzichtig als anderen een minderjarige ter sprake brengen
 5. Hou rekening met het recht op vergetelheid
 6. Bewaak vrije meningsuiting, respect en waardigheid
 7. Zorg voor ondersteuning
 8. Wees bijzonder voorzichtig met kwetsbare minderjarigen.

De brochure bouwt verder op de richtlijn over omgaan met minderjarigen in de media van de Raad voor de Journalistiek van 2015-12-11 (58,2 kB). Daarin duiken voor het eerst de begrippen "toestemming van minderjarigen" en "veranderende context van minderjarigen" formeel op in de media.

De richtlijn geldt zowel voor reportages waarin minderjarigen zelf aan het woord komen, als voor berichtgeving waarin ze door ouders of andere volwassenen herkenbaar ter sprake of in beeld worden gebracht, terwijl ze zelf helemaal niet aan bod komen. De richtlijn verwijst ook naar minderjarigen die in aanraking komen met het gerecht.

Het belang van de minderjarige betekent iets anders voor een kleuter van  vijf en een jongere van zeventien. Bescherming en vrije meningsuiting krijgen voor beide groepen een wezenlijk andere invulling. Daarom, zegt de richtlijn, is het belangrijk om rekening te houden met de maturiteit en oordeelsbekwaamheid van de minderjarige, met de aard van het onderwerp, en met de emotionele betrokkenheid van de minderjarige bij het onderwerp. Minderjarigen veranderen snel, terwijl artikels online vaak lang beschikbaar blijven, en ook in print of op tv of radio kunnen reportages hernomen worden. Precies omdat minderjarigen en ook hun context snel kunnen evolueren en wijzigen, vraagt de richtlijn om daarmee rekening te houden.

Bronnen:


Maandag 11 mei

De Vlaamse overheid op Twitter

Nieuw: de Twitterlijst "Officieel-VO", een openbare lijst met alle tweets van de officiële Twitteraccounts die de Vlaamse overheid rijk is. Sterk werk door collega Veerle Van den Broeck, niet?

Momentopnam uit de Twitterlijst "Officieel-VO" op 2015-05-11 pm

En Kortom maakte deze lijst: https://twitter.com/kortomvzw/lists/besturen-op-twitter

Immer mogelijk: de "sociale media maturiteitstest" van Memori.

Denkt u eraan om te starten met Twitter? Lees dan dit artikel van collega Paul De Ligne (2014-09-18) en ons artikel over het boek Socialemediastrategie in 7 stappen (2015-09-14).

Ontbreken er nog accounts? Welke lijsten of lectuur wilt ù aanraden? Deel ze met ons via het commentaarveld hieronder a.u.b. (Klik op de titel van dit artikel en ga naar het reactieveld onderaan.)


  

Ga naar eerdere blogitems

Pagina afdrukken Tip een collega over deze pagina